Dr Spaalebäärg duruff, von Hans Peter Hort
zurück

Noodlebäärg
Koolebäärg
Haasebäärg
Kloosterbäärg
Stapfelbäärg
Minsterbäärg
Schlisselbäärg
Säägibäärg
Stainebäärg
Spaalebäärg
Aubäärg
Haibäärg

De mainsch, dass Basel mies e richtig Bäärgdorf syy
e son e Huffe Bäärge het s in dääre Stadt am Ryy.
De mainsch, dr Baasler mies e rächte Bäärgbuur syy
e son e Huffe Bäärge het s – z Baasel an mym Ryy.

Doch alli andere Bäärge
iberstraalt nur eine
e son e wunderscheene Bäärg
git s sunscht e kaine
und glaube Sii uns daas alles nit
no sin Sy so guet und kemme Sy mit.

Dr Spaalebäärg duruff
dr Spaalebäärg durab
bi Rääge, Sunneschyn
bi Schnee und Pflotsch.

Dr Spaalebäärg duruff
dr Spaalebäärg durab
kunnt alles vom Brofässer
bis zum Dotsch.

Dr Spaalebäärg duruff
dr Spaalebäärg durab
am Moorge, z Midaag
oder z Oobe spoot

Dr Spaalebäärg duruff
dr Spaalebäärg durab
wäär doo nit alles
doo nit alles
bummlet
lauft
und goot!